Działalność statutowa i prywatna Instytutu Chemii Fizycznej PAN

Działalność naukowa, prowadzona przez Instytut Chemii Fizycznej to przede wszystkim szeroki zakres badań wielu dziedzin chemicznych, w tym nanotechnologii czy medycyny. Oprócz działalności statutowej IChF PAN współpracuje również z wieloma przedsiębiorcami, w tym z ogromnymi firmami zagranicznymi o zasięgu międzynarodowym. W ramiach współpracy Instytut Chemii Fizycznej realizuje nie tylko wiele badań, ale także zajmuje się wykonywaniem pomiarów czy patentowaniem. Oferta Instytutu Chemii Fizycznej skierowana jest również do młodych ludzi, chcących edukować się w kierunku chemii. Szkoły, o których więcej można dowiedzieć się na stronie http://instytut-chemii-fizycznej.zmnch.pl/, cieszą się ogromnym zaufaniem, mając status jednych z najlepszych placówek edukacyjnych w Polsce.Instytut Chemii Fizycznej
Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa