Oaza | Ośrodek dla uzależnionych

Narkomania, alkoholizm, lekomania, uzależnienie od internetu czy komputera to zagrożenia XXI w. Do miejsc takich jak prywatny ośrodek dla uzależnionych OAZA trafiają zarówno osoby nieletnie, jak i dorosłe, które popadły w nałogi. Każdy z nich oznacza wiele negatywnych skutków psychicznych, fizycznych oraz społecznych. W klinice odbywa się leczenie stacjonarne lub doraźne. Na rozmowie wstępnej zapada decyzja czy dany pacjent musi również przejść detoks (odtrucie organizmu z substancji psychoaktywnych). Terapia odbywa się w ramach indywidualnych oraz grupowych spotkań.


Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień Oaza
Ługowiska 1
87-850 Choceń
tel. 54 233 70 70