Wyjątkowy generator listu motywacyjnego

W ramach tworzenia listu motywacyjnego dzięki generatorowi stworzysz niepowtarzalny i unikatowy dokument, określający Twoje uzdolnienia, umiejętności i dotychczasowe doświadczenie. Istotą listu motywacyjnego jest rozszerzenie informacji, które nie mogą być zawarte w CV. Wiele firm wymaga oprócz CV list motywacyjny, które tworzą podstawę do przyjęcia kandydata na stanowisko w nowej pracy. List motywacyjny to swego rodzaju spersonalizowana forma kontaktu z potencjalnym pracodawcą, dlatego warto zadbać o jak najszersze przedstawienie swojej kandydatury.


DIRECTION GROUP POLAND Sp. z o.o
Gen. Wł. Andersa 38a
15-113 Białystok
tel. 85 662 37 40