Zarządzanie techniczne

Chciałbyś znaleźć firmę, która odciąży cię w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury technicznej obiektu, którego jesteś właścicielem lub zarządcą? Na zarządzaniu technicznym doskonale zna się firma Hagler Services Sp. z o.o. z Warszawy. Zajmuje się całodobowym dbaniem o właściwe funkcjonowanie wszelkich instalacji, usuwaniem bieżących awarii oraz dąży do optymalizacji kosztów energii. Na co dzień obsługuje wielu klientów - m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd Okręgowy w Warszawie. Szybko i skutecznie diagnozuje wszelkie problemy natury technicznej i je skutecznie rozwiązuje.


Hagler Services Sp. z o.o.
Bema 83
01-233 Warszawa
tel. 48 22 329 21 02